SKŁADKI

Mimo podziału na grupy składki za miesiąc październik, ubezpieczenie i składkę członkowską za 2016r. będę przyjmował od chłopców zarówno z grupy żółtej i czerwonej. Od miesiąca listopada składki grupy żółtej przejmie nowy trener. Dlatego w miarę możliwości proszę o jak najszybsze uregulowanie płatności.

PS:)