PUNKTUALNOSC I POWIADOMIENIA I KONTAKT Z WYCHOWAWCĄ KLASY ZE SZKOŁY

Przypominam o powiadamianiu mnie o nieobecności dziecka na treningach. Bardzo ułatwia mi to organizację treningu.

Proszę również by dzieci nie spóźniały się na treningi, gdyż uczymy ich wspólnie odpowiedzialności i punktualności.

Proszę również smsem o przesłanie do mnie nr. telefonu do wychowawcy klasy bo potrzebny jest mi do bazy danych oraz do stałego kontaktu w celu monitorowania zachowania w szkole.

Proszę też o informację (bo nie od wszystkich jeszcze dostałem) o tym kto chce zakupić kalendarze ze zdjęciem drużyny 2008 oraz ile sztuk.

PS:)