lista osób, które mają uregulowane opłaty za ubezpieczenie i składkę roczną w 2016r.

Ci z państwa, których nie ma na liście proszę o jak najszybsze uregulowanie wpłat. Osoby, które nie mają jeszcze wyrobionej legitymacji członkowskiej proszę o dołączenie do wpłaty zdjęcie legitymacyjne.

skladki-roczne-i-ubezpieczenie