Informacje o podziale na grupy!

Od środy 4.03.2015 treningi odbywać się będą w dwóch grupach bezpośrednio po sobie.

Grupa A: Grzona A., Marcinkiewicz I., Patalas B., Rzepiński B., Kołatka N., Sporysz P., Kafarski W., Kafarska L., Thiede O., Jażdżewski M., Wnuk-Lipiński P., Kop-Ostrowska O., Koliszewski K., Krzoska K., Gronkowski F., Szarafin O., Patyna Sz.

Grupa B: Jankowski P., Ryczek A., Tetzlaff K., Zabłotny M., Karczyński P., Mrozek-Gliszczyński I., Lubiński P., Wąsik K., Zych F., Chmara K., Matusiak P., Miłkowski P., Grubicki M., Adriańczyk T., Nowak M., Pawlak O.

Treningi odbywać się będą dwa razy w tygodniu tj. ŚRODA,PIĄTEK. Grupa A godz. 17.00-18.00, grupa B godz. 18.15-19.30.

Bardzo proszę aby dzieci były zawsze gotowe do treningu 5min przed nim.

P.S.

Wpłaty składek proszę dokonywać do 15. danego miesiąca.